Tréninky

UPOZORNĚNÍ: Hlaste se, prosím, výhradně k svému instruktorovi. K ostatním se můžete hlásit jen v případě domluvy se svým instruktorem a tím, u kterého byste chtěli trénovat.

Důležité upozornění: Pokud se přihlášený nedostaví na trénink a instruktorovi se dopředu neomluví, může instruktor dle svého vlastního uvážení rozhodnout o tom, zda-li jej na další trénink přijme nebo ne (s výjimkou náhlého zranění, onemocnění a pod.). O zrušení tréninku budou členové informováni prostřednictvím smsky nebo klubového webu nebo emailu.

Datum a čas přijímáni přihlášek či jejich rušení, může být stanoven u každého tréninku jinak.

Přehled tréninků dle skupin: